Organizacja

Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 17.30.
  • Podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie.
  • Zajęcia umuzykalniające odbywają się trzy razy w tygodniu i mają formę zintegrowaną. Nawiązują treścią do podstawowych zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia teatralno-literackie – raz w tygodniu. Prowadzone według odrębnego programu autorskiego przygotowanego przez instruktora. Nawiązują treścią do podstawowych zajęć dydaktycznych i kształcą konkretne umiejętności i techniki teatralne.
  • Język angielski – trzy razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są metodą zabawy, która w bardzo atrakcyjny sposób wprowadza podstawowe elementy nauki języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe:
  • taniec - raz w tygodniu
  • chór - jeden raz w tygodniu
  • gimnastyka ogólnorozwojowa - 2 raz w tygodniu
  • indywidualna nauka gry na fortepianie - 8 razy w miesiącu

W godzinach od 14.15 do 18.00 odbywają się zajęcia dodatkowe.

Wszystkie posiłki przygotowujemy samodzielnie w naszej przedszkolnej kuchni.